Home

Welkom op de website van:

AEA Amsing Energie Advies, adviesbureau Ing. A. Amsing

 

Ons bureau is gespecialiseerd in het adviseren en realiseren van energiebesparingen en transities naar duurzame energie en daarmee in het reduceren van de CO2-uitstoot. Wij doen dit voor bedrijven en instellingen.

 

Eerst energie besparen daarna de transitie naar duurzame energie. In die volgorde want juist waar de duurzame energie nog schaars en relatief duur is is het verbeteren van energie-efficiency vaak de kortste en meest economische weg om te komen tot een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast resulteert dit vaak in forse kosten besparingen. Daarna adviseren en realiseren we voor u de mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie en/of de transitie naar duurzame energiedragers. Uiteraard wijzen wij u hierbij op alle beschikbare subsidies en verzorgen we de eventuele aanvragen hiervoor.

Ook voor de alom bekende en voor grote bedrijven verplichte ‘Energie-Audit in het kader van de EED’ kunt u bij ons terecht.

 

Klimaatakkoord Parijs
In december 2015 hebben 174 landen in Parijs afgesproken de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden Celsius te laten komen. De ondertekenaars streven zelfs naar een opwarming van minder dan 1,5 graad. Deze wereldwijde klimaatdeal is hard nodig om regeringen en overheden aan te sporen. Want we moeten snel en gericht actie ondernemen om onze planeet te beschermen tegen de enorme gevolgen van klimaatverandering.

Amsing Energie Advies onderschrijft de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs en daarmee de noodzaak om met grote urgentie te werken aan de reductie van de CO2-uitstoot wereldwijd.